Интерактивен семинар за начините на използване на инструмента "Разчупване на ледовете: съвместна работа в условия на различия, при консултиране и обучения", 2.11.2009 г.

Аха моменти и Human Factors, Норвегия, Ви канят да участвате в интерактивен семинар за начините на използване на инструмента Разчупване на ледовете: съвместна работа в условия на различия, при консултиране и обучения

Leave a Reply