Интересни събития през декември 2009 г. и януари и февруари 2010 г.

Важни събития през зимния бизнес сезон.

Leave a Reply