Юбилейно издание „Българският борсов свят: От първо лице“ отбелязва 20 години български капиталов пазар с 20 интервюта

ЕЛАНА Финансов Холдинг I 20.02.2012

ЕЛАНА Финансов Холдинг издаде книга със спомени за 20 години борса в България, събрани от журналистката Таня Кръстева

20 гледни точки чрез интервюта на журналистката Таня Кръстева с личности, които са участвали в създаването на 20-годишната история на българския капиталов пазар, са събрани в „Българският борсов свят: От първо лице“ – юбилейно издание на ЕЛАНА Финансов Холдинг по случай 20-годишното участие на компанията в развитието на сектора и 20 години от възраждането на първата борса след 1989 г. Интервюирани са личностите, които са създавали първите институции, въвеждали първите закони и регулации, брокери и инвеститори, преминали през печалби и загуби, ръководители на публични компании, както и финансов репортер. Самият автор Таня Кръстева следи като журналист капиталовия пазар от 10 години.
Личните спомени за различните етапи на пазара и за най-важните събития в сектора, споделят понякога непознати детайли и емоции от „кухнята“ на изграждането на капиталовия пазар в България. Например, Виктор Папазов разкрива, че първата сделка на първата борса в България през 1992 г. е направена от Андрей Пръмов. Той посочва също, че ако кризата се беше забавила с три месеца, Българската фондова борса вече щеше да е част от Дойче Бьорсе. Калин Митрев разказва за първи път за борбата да има безналични ценни книжа в България, колкото и невероятно да изглежда днес, че е било необходима такава. Камен Колчев си спомня как се е провело първото публично предлагане на акции на борсата – приватизацията през борсата на Елкабел. Маню Моравенов споменава, че всъщност БФБ е трябвало да се помещава в сградата на сегашната дискотека „Син Сити“. А Николай Василев разкрива как работейки в UBS Warburg в Лондон прави български индекс Warburg Sofia 30, за да привлича инвеститори към българските акции…
Първият читател на книгата Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ-София, посочва: „За първи път биват синтезирани спомените и мненията на толкова широк кръг от личности, като на читателя се представят и много непознати за широката публика до момента детайли, даващи максимално пълна картина на постиженията и промените, свързани с българския борсов свят.“
Българският борсов свят: От първо лице“ е полезно четиво както за анализаторите и участниците на капиталовия пазар, така и за студентите и бъдещите инвеститори на българския Уолстрийт. Съдържа също подробна хронологична справка за основните събития в българския борсов свят. Изданието може да се намери в онлайн магазина на Икономедия http://klikshop.bg/ и в книжарниците „Хеликон“.
Книгата беше представена от автора Таня Кръстева и ЕЛАНА Финансов Холдинг на събитие на 20 февруари 2012 г. с участието на представителите на инвестиционната общност, бизнеса и медиите.
Малко история:
Първата борса в България се появява през 1907 г., но през 1947 г. е прекратена със закон. На 2 май 1992 г. се открива с първа борсова сесия Първа българска фондова борса. До 1995 г. в страната има над 20 борси. През 1997 г. се учредява и лицензира единна национална борса – Българска фондова борса-София и започва съществуването на този оператор, който познаваме днес. Първата й търговска сесия се провежда на 21 октомври 1997 г. и първата сделка е за 26 975 акции на „Компания за инженеринг и развитие“. До края на годината на борсата се търгуват вече над 120 компании. На 20 октомври 2000 г. започва изчисляването на основния индекс на българската борса –
SOFIX, чиято най-висока стойност е регистрирана на 8 октомври 2007 г. – 1981,8 пункта. Най-ниската регистрирана стойност е през 2001 г., когато се понижава до 70 пункта. Подробно – в хронологическата справка на книгата.
За автора:
Таня Кръстева е журналист, който следи капиталовия пазар от 2002 г. Завършила е „Финанси“ в УНСС. Специализира журналистика в СУ „Св. Кл. Охридски“. Работила е като финансов репортер във в. Банкер. Две години е водещ на икономическите новини по БНТ. Понастоящем е автор и водещ на ежедневното икономическо предаване INVESTBOOK в телевизия Bulgaria on Air. Автор е на документалния филм „Сърцето на борсата“ (2011 г.), излъчен по БНТ.
20 интервюта на Таня Кръстева за българския капиталов пазар 1991 – 2011 г.:
Участници в създаване на институции и тласък на пазара
Виктор Папазов – изпълнителен директор на Първа българска фондова борса (от 1991 г.), инициира обединението на регионалните борси в България и създаването на една национална борса, ръководи БФБ като председател и от 2005 до 2010 г.
Калин Митрев – участва в разработването на Първа българска фондова борса и на Централен депозитар (1992 – 1997 г.), ръководи процеса на масовата приватизация в страната.
Апостол Апостолов – почти 20 години участва в различни роли в разработването на пазара, като е единственият оглавявал трите основни институции в периода на създаването им: Централен депозитар, БФБ-София, Комисия за финансов надзор.
Димана Ранкованаречена „живата история“ на регулатора на капиталовия пазар – работи в надзорните органи от самата им поява и във всичките им варианти. Понастоящем е заместник-председател на Комисията за финансов надзор.
Маню Моравенов – участвал в изграждането на нормативната уредба и инфраструктурата на капиталовия пазар – работи като експерт в първия регулаторен орган Комисията по ценни книжа и фондовите борси, впоследствие е директор „Търговия“ на БФБ-София. Понастоящем е председател на Националната комисия по корпоративно управление. Председател на СД на Феърплей Пропъртис АДСИЦ.
Васил Големански – един от създателите на технологичната система на Централен депозитар, където работи от създаването му. Впоследствие работи 10 години като директор „Информационни технологии“ в БФБ-София. Понастоящем е изпълнителен директор и заместник-председател на СД на БФБ-София.
Николай Василев – допринася за тласъка на българския капиталов пазар не само като професионалист от тази сфера, но и като част от правителства в два мандата.Инициативата му БТК да се листва на БФБ се реализира през 2005 г., когато е министър на транспорта и съобщенията. Това се превръща в най-голямото събитие на българския капиталов пазар, дало тласък за неговия ръст в следващите 3 години. Понастоящем е изпълнителен директор на Експат Капитал.
Институционалните инвеститори
Никола Абаджиев – гледната точкана най-големите институционални инвеститори в българския капиталов пазар – пенсионните фондове. Председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване от 1998 г. досега, участвал в разработването на пенсионната реформа и пенсионните дружества като инвеститори успоредно с развитието на капиталовия пазар.
Даниела Петкова – представлява от 2000 г. един от най-големите институционални инвеститори като пенсионен фонд ПОК „Доверие“. Следи и участва в българския капиталов пазар повече от 10 години. Тя е член на УС на КРИБ и БАДДПО. Още една гледна точка от „лагера“ на тези, които движат пазара с парите си.
Публичните компании
Любомир Леков – акционер и председател на СД на Инвестор БГ, първата компания, която се осмелява да направи първично публично предлагане на БФБ през 2004 г. Преди това са листвани дружества от масовата приватизация. Самият той участник в пазара от 1994 г. насам.
Александър Керезов – заместник-председател на УС на Химимпорт АД – компанията, чието листване на БФБ през 2006 г. „повлече крак“ и след него започна вълната от първични публични предлагания, която съдейства за ръста на пазара. Акцията е една от най-ликвидните на БФБ до днес.
Огнян Донев – изпълнителендиректор наСофарма АД, една от най-ярките компании на българската борса, която вече се листна и на Варшавската борса. Г-н Донев е емблематична фигура за индивидуалните инвеститори на БФБ, която следят като инвеститор и като корпоративна стратегия.
Прокопи Прокопиев – директор „Корпоративна политика“ на Енемона АД, която освен че въведе първия дериватен инструмент на капиталовия пазар с издаването на емисия варанти през 2010 г., също е реализирала увеличение на капитала чрез различни инструменти, вкл. обикновени и привилeгировани акции и облигации.
 
Брокерски компании, фонд мениджъри, индивидуални инвеститори, медии
Камен Колчев – основател наЕЛАНА, която започва преди 20 години първоначално с валутна търговия, впоследствие учредява един от първите инвестиционни посредници, прави едни от първите взаимни фондове, първи стъпки на пазара в инвестиционното банкиране, първия фонд за инвестиции в земеделска земя и др. Участвал активно в създаването на нормативната уредба на пазара; инициатор на основаването на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и неин председател в два мандата.
Николай Мартинов – един от първите брокери, от 1991 – 1993 г. стоков брокер, впоследствие брокер на Софийска фондова борса и Балканска фондова борса. Дълги години е работил като брокер в ИП Карол Финанс. Понастоящем е член на СД на Инвестор БГ.
Михаил Недков – участник в българския капиталов пазар като индивидуален инвеститор от 2005 г.Започва като инвеститор във взаимни фондове, търгува самостоятелно на БФБ и на международни пазари. Клиент е на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и ЕЛАНА Трейдинг от 6 години. Притежава успешен бизнес с оборудване за автосервизи, който развива от 16 години.
Красимир Атанасов – участник в капиталовия пазар от 2001 г., първоначално като анализатор, после – брокер и впоследствие портфолио мениджър в рамките на 6 години в ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. Свързван е с някои критични публикации в медиите за пазара, като най-обсъжданата от тях е статията му „Балониада“ във в. Дневник от 7 октомври 2007 г., когато предупреждава за развиващ се балон на БФБ.
Гено Тонев – участва в капиталовия пазар като инвеститор от 1996 г., като впоследствие започва работа в инвестиционен посредник през 2000 г. В последните 8 години е портфолио мениджър за Юг Маркет Фонд Мениджмънт и има поглед не само към инвеститорите в София, но също така в страната.
Владислав Панев – участник в развитието на капиталовия пазар от 1999 г., като в първите няколко години е през призмата на медиите като финансов репортер на в. Банкер и в. Дневник, а впоследствие като инвестиционен консултант в индустрията. Понастоящем е председател на СД на Статус Капитал.
Николай Стоянов – следи капиталовия пазар като финансов репортер от 2004 г. Понастоящем е редактор във в. Капитал. Проследил и анализирал всички основни събития на пазара за последните 7 години, като неведнъж е разглеждал казуси със защитата на правата на миноритарните акционери.

2 Responses to “Юбилейно издание „Българският борсов свят: От първо лице“ отбелязва 20 години български капиталов пазар с 20 интервюта”

  1. Жечко Димитров Says:

    Хубаво е да се пише история, но не и да се скрива истината. Първата борсова сесия в новата история на България е направена не на 2 май, а на 8 април 1992 г. на Софийска фондова борса. Правоприемник на Софийска фондова борса е СФБ Капиталов пазар АД

  2. PRnew.info Team Says:

    Г-н Димитров, благодарим ви за коментара. Ще се радваме авторът на книгата да отговори на вашето уточнение.

Leave a Reply