Ивайло Московски участва в шестото заседание на Комитета за наблюдение и контрол по ИСПА

Форумът се проведе на 1 и 2 декември 2009 г. Участие в него взеха представители на Европейската комисия, Европейска инвестиционна банка, Централното координационно звено в МС, Управляващите органи, Междинното звено и бенефициентите по проектите.

Leave a Reply