Избор на CRM решение за управление на клиенти

В битката с конкуренцията критичен момент е „спечелването” на клиента, а изграждането на лоялни и дълготрайни връзки е важна предпоставка за неговото задържане. В този смисъл, да се задържи един клиент е много по-изгодно дори и от финансова позиция, а коректното спазване на поетите ангажименти води до допълнителна добавена стойност, чрез привличането на нови клиенти.

Leave a Reply