Изложба на открито представя стенописите на Захарий Зограф в атонската Велика Лавра

ОББ и Американска фондация за България официално откриха изложбата „Изобрази ся рукою Захария... 1852“, която представя стенописите, дело на Захарий Зограф в откритата галерия на главната църква на атонската Велика Лавра „Свети Атанасий.

Leave a Reply