ИЗЛОЖЕНИЯТА СЕ ВЪЗРОДИХА ЗА НОВ ЖИВОТ

"През последната година се забелязва едно стабилизиране на изложенията. Сътресението в първите години на криза е преодоляно, има известен ръст, може би 10%. Интересът нито на посетителите, нито на фирмите е намалял, защото всички имат нужда да се ориентират, да видят новостите. Разбира се, площите, които се ангажират понякога, са по-малки, но интересът към изложенията остава." Ивайло Иванов, управител на агенция Булгарреклама

Leave a Reply