Качеството на обучителните услуги

Качеството на обучението става все по-актуална, важна и наболяла тема за българската образователна система. Доставчиците на образователни услуги, особено при професионалното обучение и обучението за възрастни, са многобройни, а на желаещите да се обучават не им е лесно да се ориентират кой от тях да изберат.

Leave a Reply