Какво е да си имигрант в България?

Кръгла маса, организирана от Центъра за предприемачество и управленско развитие-България (CEED), ще обобщи резултатите от проекта „Заедно за по-добра интеграция на имигрантите“

Leave a Reply