Календар на събитията през месец Ноември 2011 г. в ИНТЕРПРЕД – СТЦ София

Информация за събитията, които се организират и провеждат в ИНТЕРПРЕД - СТЦ София през месец Ноември 2011 г.

Leave a Reply