Ключарят на място с участие на Franchising Expo 2012

Запазете дните 9 и 10 ноември в своя календар, за да посетите единственото в България изложение за нови бизнес идеи Франчайзинг Експо. Ключарят на място ще участва за първа година на изложението, представяйки своя бизнес модел и ноу-хау разработвани от 1993 г.

Leave a Reply