Комуникационните консултанти ще имат професионална акредитация

Обсъжда се създаването на регистър на PR-ите в България.

Leave a Reply