Комуникация от ново измерение

На фона на непрекъснато усъвършенстващите се технологии за мобилни телефони и особено мобилния интернет, QR кодовете са се превърнали в идеален инструмент за бърз достъп и ефективно използване на мобилната мрежа.

Leave a Reply