Конференция и изложение на тема: "Пътят на идеята | How Ideas Evolve" се провежда на 23 октомври в София

Целта на събитието е да представи пред студенти, изобретатели и предприемачи еволюцията на една бизнес идея - от възникването на концепцията, през планирането, технологичното осигуряване и финансирането до нейната пазарна реализация, комерсиализация и развитие.

Leave a Reply