Конференция на тема: "Отговорът на кризата от страна на регулаторите" се провежда днес в София

Акцентът на конференцията ще бъде поставен върху европейската политика в областта на регулацията и надзора на финансовия сектор, както и тяхното развитие в условията на криза. Ще бъдат обсъдени предприетите и предстоящите мерки на Комитета на eвропейските регулатори на ценни книжа (CESR), както и новите законодателни инициативи на ЕС, които ще изискват още по-активно сътрудничество между регулаторите под ръководството на новите европейски надзорни органи.

Leave a Reply