Кратка характеристика Мото Гард-ARC

Мото Гард-ARC превъзхожда няколко пъти всички известни антифрикциони добавки и кондиционери на метали, а по възстановителен ефект няма равен.

Leave a Reply