Курс по "Интегрирани маркетингови комуникации", 18-28.01.2011 г.

Цел: Да анализира в увлекателна, интерактивна и високо визуализирана форма спецификата на интегрираните маркетингови комуникации на основата на най-доброто от световния опит. Лектор: проф. Боян Дуранкев

Leave a Reply