Курс по "Технически анализ на финансовите пазари" се провежда на 15 и 16 май

Курсът разглежда системата от технически анализ чрез представяне на най-силните средства за прогнозиране на фондовия и валутния пазар.

Leave a Reply