Курс "Продажби на идеи"

19 февруари 2011 г. (събота) 10:00 ч. – 17:00 ч. Обедна почивка: 13:00 ч. – 14:00 ч.

Leave a Reply