LG ОБЯВИ ФИНАНСОВИТЕ СИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ И ЗА ЦЯЛАТА 2012 ГОДИНА

сички бизнес поделения са подобрили оперативната си печалба през 2012 г. спрямо предходната година

Leave a Reply