LG обяви финансовите си резултати за второто тримесечие на 2011 година

Сеул, 27.07.2011 г. – LG Electronics обяви своите предварителни консолидирани финансови резултати, изготвени на база на Международните стандарти за финансови отчети – МСФО (International Financial Reporting Standards) за второто тримесечие на годината до юни 2011 година. Според оценката на анализаторите, връщането на компанията на нетна печалба е в следствие на стабилните подобрения в различните подразделения и успешното намаляване на разходите на компанията.

Leave a Reply