Липсват широка информираност и разработени сценарии за развитието на ядрената енергетика

Въпросът за бъдещето на ядрената енергетика в България е труден за решаване при липсата на разработени стратегии, споделиха участниците в кръгла маса на енергийни експерти

Leave a Reply