Логистичното коопериране спомага за оптимизиране на разходите и подобрява качеството на услугите

Бизнес форумът „MySuccess.bg in Logistics – Предизвикателство или промяна?“ разгледа добрите български практики и тенденциите в сектора

Leave a Reply