Лоран Бендавид поема поста Главен изпълнителен директор на Карфур България

Лидерът в търговията на дребно в Европа ще открие четири нови обекта в България през следващата година.

Leave a Reply