M3 College на Дните на кариерното развитие в СУ

M3 College ще бъде представител на комуникационния бранш в първите по рода си Дни на кариерното развитие, организирани от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Leave a Reply