Майкрософт България представи ролята на системите за управление на бизнеса за стратегическото развитие на компаниите у нас

Втората конференция, посветена на бизнес приложенията, обедини гледни точки за възможностите за разширяване и оптимизиране на съществуващите ERP и CRM решения.

Leave a Reply