Малки и средни предприятия генерират средства чрез възобновяеми енергии

Големият удар в търговията с инсталации и системи, които се захранват с биомаса и слънчева енергия е вече факт в ЕС. Това е и шансът за много български фирми, които с много малко собствени средства искат да са в крак с мощния иновативен подем. За това са нужни опитът и ноу-науто на евпорейските страни.

Leave a Reply