Манията по онлайн телевизиите – причини и следствия

Във време, в което достъпът до информация е всичко, медийният пъзел пренарежда своите части. Макар все още да е валидно общото правило, че появата на нова медия не води до заличаването на друга, експанзията на онлайн медиите сериозно повлия на медийния пазар в последните години.

Leave a Reply