Международен конкурс за стипендии за обучение в първата в България професионална квалификация за вътрешни комуникатори обявява Apeiron Academy

Apeiron Academy обявява конкурс за стипендии за обучение в първия у нас випуск на английската професионална квалификация за специалисти в областта на вътрешните комуникации – Сертификат за вътрешни комункации на the Chartered Institute of Public Relations (CIPR). Стипендията покрива разходите по обучението и допълнителните учебни материали на студента. Курсът стартира през януари 2010 година, а документи за кандидатстване се приемат до 15 декември 2009 година. В конкурса могат да участват специалисти, работещи в сферата на корпоративните комуникации или студенти, които могат да докажат минимум една година професионален опит в сферата на ПР, човешки ресурси, вътрешни комуникации, маркетинг, организационно управление. Документи могат да подават български и чужди граждани.

Leave a Reply