Международна конференция по информационна сигурност IDC IT SECURITY ROADSHOW 2010 ще се проведе на 24 март

IDC IT Security Roadshow 2010 представя цялостен поглед върху ИТ сигурността, помагайки да я видим по-скоро като възможност за бизнeса, отколкото като необходими или дори задължителни разходи. Конференцията предлага и практически съвети за развитие на ефективни програми за сигурност, които отговарят на промените в ИТ и работните модели, а също така са в синхрон със законовата рамка.

Leave a Reply