Международна конференция ще обсъди в София проблемите и перспективите пред европейската логистика

 За първи път ще бъде представен анализ на Световната банка за Индекса на логистичните услуги Logistics Performance Index 2011 (LPI)

Leave a Reply