Международна образователна среща в София, 11-13.10.2011 г.

Във фокуса на събитието са актуални теми и предложения от областите: ранно предучилищно, училищно и висше образование, обучение, както и следдипломна квалификация и консултиране.

Leave a Reply