Международният стандарт ISO 25639:2008 – въведен като национален стандарт с превод

Националният стандарт БДС ISO 25639:2010 се състои от две части под общото заглавие “Изложби, панаири, специализирани салони, изложения и конгресни прояви”.

Leave a Reply