Международното финансово изложение "Банки Инвестиции Пари 2010" се организира от 13 до 16 април в София

Традиционни участници в изложението са банки и застрахователни компании, инвестиционни фондове, небанкови финансови институции, значими консултанти и компании, свързани с финансовия сектор.

Leave a Reply