Мениджмънт инкубатор

На 20 септември започва бизнес работилницата “Мениджмънт инкубатор” на Бизнес институт.

Leave a Reply