Министерски съвет признава представителство на национално равнище на НАСО

С решение №120 от 02.03.2011 г. Министерският съвет признава представителство на национално равнище на Националния алианс за социална отговорност (НАСО) в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. С учредяването си през 2009 г. НАСО става представител на Националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания, която е част от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Това е обусловено от 10 годишен много успешен опит на учредителите в реализацията на значими и иновационни проекти в областта на социалните услуги, социалното предприемачество, социално отговорния бизнес, заетостта, културата, активното участие в EASPD и резултатното партньорство с местните и държавни власти. Участието на НАСО в работата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, съчетано с представителството на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, чиито член е алианса, разкриват нови качествени възможности в посока на ползотворно национално и европейско партньорство в сектора на социалните услуги.

Leave a Reply