Младежки аварийни екипи на БЧК демонстрираха спасяване на пострадали и ликвидиране на последствия от кризи и терористични действия

Учебната симулация е част от проект „Модерни подходи за превенция сред децата и учащите се в Европа”

Leave a Reply