Младежки екипи от България, Гърция и Франция демонстрираха спасяване на пострадали и дадоха съвети за правилни действия по време на кризисни ситуации

Учебната симулация е част от проект „Модерни подходи за превенция сред децата и учащите се в Европа”

Leave a Reply