Мобилните технологии и базираните в социални мрежи CRM системи са успешното бъдеще на взаимоотношенията с клиентите

Водещи експерти представиха тенденциите за развитие и добрите практики за повишаване лоялността на клиентите на CRM/BI Конференция на тема „На Фокус: КЛИЕНТЪТ”, организирана от списание ENTERPRISE в София

Leave a Reply