МЪРЧАНДАЙЗИНГ – в модерната и в традиционната търговия

Семинарът ще представи Мърчандайзнига като основна бизнес стратегия в ритейла, анализ на пазара, основни принципи, практически тренинги, тактики и стратегии за успешен бизнес в сектора на бързооборотните стоки.

Leave a Reply