MySuccess.bg in Finance на 24 април ще разгледа иновациите и тенденциите във финансовия сектор

На форума ще бъдат дискутирани инвестициите в малкия и средния бизнес, новостите в интерактивния маркетинг за финансови компании и похватите за изграждане на доверие и лоялност към банковия сектор

Leave a Reply