На 15 април стартира първият от серия специални ERP Test Drives за висшия мениджмънт

Срещаните конкретни бизнес предизвикателства от висшия мениджър и начинът, по който различни софтуерни решения могат да отговорят пълноценно на тях, ще бъдат във фокуса на 3-часовите специални събития. Мениджърите ще имат възможност сами да тестват водещи бизнес приложения и да се запознаят с добри примери от практиката на бизнес лидери в България. Познаването на възможностите на различни бизнес приложения (ERP/CRM/BI) и правилните първоначални очаквания за протичането на един проекта по внедряване, ще спестят много време, усилия и инвестиции и ще позволят им да бъдат уверени, когато се наложи да направят избор на подходящо ERP решение.

Leave a Reply