НА ТОДОР КОЛЕВ С ЛЮБОВ

Една вечер, в която всеки от нас може да изрази своята почит към Големият актьор.

Leave a Reply