Национален аграрен семинар се провежда в Трявна от 24 до 26 ноември

Основната тема е: "Финансиране-новости-европейско земеделие". По време на събитието участниците ще могат да се срещнат директно с представители на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент, Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд "Земеделие", както и с фирми, обслужващи аграрния сектор.

Leave a Reply