Националнен център за ограничаване и превенция на неформалната икономика

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) създава първия по рода си Национален център за ограничаване и превенция на неформалната икономика, чиято цел е да разработва и прилага мерки и политики за ограничаване и превенция на неформалната икономика.

Leave a Reply