Нинджапрезентър или как да разчупим стереотипа за презентиране

Обучението ще обедини всички ключови аспекти за създаването и провеждането на успешни презентации

Leave a Reply