Нов български франчайз за стартиране на бизнес с малък капитал

Най-голямата верига ключарски ателиета в България стартира свой франчайз. За да създадат собствено ключарско ателие потенциалните кандидати не е нужно да имат предишен опит в сектора.

Leave a Reply