Нов Директор Човешки ресурси на Хюлет-Пакард в България

Зорница Янкова е новият Директор Човешки ресурси на Хюлет-Пакард в България. Тя се присъединява към екипа на НР в ключов за компанията момент, няколко месеца след обявяване на разрастването на присъствието на НР в страната.

Leave a Reply