Нов сайт решава проблемите на собственици на жилища и домоуправители

eDom представлява своеобразна социална мрежа за съседи

Leave a Reply