Нов Секторен консултативен съвет ще оценява компетенциите в технологичния бранш

Новосформираният Секторен консултативен съвет ще се занимава с утвърждаване на препоръчителните професионални стандарти в сектора, разработването и предлагането на политики и стратегии за пазара на труда, както и приемане на препоръчителни социално-осигурителни прагове за бранша

Leave a Reply